Thông tin liên hệ

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Khoa, hoặc thông qua số điện thoại, hộp thư điện tử.

Địa chỉ

Tầng 5, Nhà Đa Năng, 02 Tôn Thất Tùng, Vĩnh Thọ, Nha Trang

Số điện thoại

0258-2220968

update

Giữ liên lạc

Processing...