Thông báo

Thư mời viết Hội thảo Khoa học của Khoa KTTC năm 2018

Kính gửi: Quý Thầy Cô, Quý nhà khoa học, Quý cơ quan, Quý doanh nghiệp, Quý Ngân hàng, Quý học viên 

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC  

“CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0”

Tiếp nối thành công các kỳ Hội thảo của Khoa Kế toán – Tài chính đã được tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào các năm 2016 và 2017, Hội thảo về “CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0” sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang dự kiến vào cuối tháng 05/2018.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn học thuật thảo luận và trao đổi về các chủ đề Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán trong thời đại công nghệ 4.0. Thông qua hội thảo sẽ tạo lập một kênh trao đổi, chia sẽ tri thức học thuật, hợp tác nghiên cứu khoa học và tăng cường mối liên hệ giữa các nhà nghiên cứu với doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan hoạch định chính sách Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán trong thời đại công nghệ 4.0. Đồng thời thông qua hội thảo sẽ giúp cho các doanh nghiệp, ngân hàng nắm bắt được kịp thời những thay đổi trong các chính sách này để chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội thảo về “CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0” với các nội dung sau đây:

·       Giới thiệu các quan điểm nghiên cứu lý thuyết / mô hình đánh giá về chính sách Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán.

·       Nghiên cứu tiếp cận ứng dụng:   

o   Tài chính công ty, Quản trị tài chính;

o   Tài chính công, Tài chính phát triển, Thuế, Bảo hiểm;

o   Quản trị Ngân hàng, Chính sách lãi suất, Chính sách tỷ giá;

o   Kế toán tài chính, Kế toán ngân hàng, Kế toán quốc tế, Kế toán công;

o   Quản trị lợi nhuận, công bố thông tin;

o   Kế toán quản trị, Phân tích hoạt động kinh doanh;

o   Kiểm toán, Kiểm soát nội bộ;

o   Hệ thống thông tin kế toán;

o   Một số nội dung khác có liên quan đến chủ đề hội thảo.

 F Thời hạn nộp bài và đăng ký tham dự:

     o   Thời hạn đăng ký tên bài viết, tóm tắt, từ khóa (tối đa 250 từ) đến hết ngày 15/04/2018.

o   Thời hạn nộp bài đầy đủ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/05/2018.

 

F Hình thức gửi và nhận bài:

Bài viết gửi theo địa chỉ email: Khoa Kế toán – Tài chính (khoaketoantaichinh@ntu.edu.vn) hoặc Nguyễn Thành Cường (cuongnt@ntu.edu.vn) hoặc Võ Văn Cần (canvv@ntu.edu.vn)

 F Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo:

o   Thời gian hội thảo: Dự kiến lúc 08 giờ ngày 25/05/2018.  

o   Địa điểm: Hội trường số 3, trường Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và kính mời Quý thầy cô, các nhà khoa học, các nhà kinh doanh, quản lý, nhà hoạch định chính sách, các học viên quan tâm đến chủ đề trên tham gia viết bài cho Hội thảo. Các bài viết đáp ứng yêu cầu sẽ được biên tập để đăng trong kỷ yếu và được Ban Tổ chức lựa chọn để báo cáo tại Hội thảo.

 Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo, xin vui lòng truy cập vào website: http://ntu.edu.vn/khoakttc  hoặc Điện thoại: 058.2220968 (Chu Thị Huệ - Thư ký Khoa) hoặc 0913.482890 (TS. Nguyễn Thành Cường) hoặc 0913.426858 (TS. Võ Văn Cần).

              Ban tổ chức Hội thảo rất mong nhận được bài viết của Quý vị và hân hạnh được đón tiếp Quý vị tại Hội thảo.

   Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo

  

       TS. Nguyễn Thành Cường