Tin tức và Sự kiện

Lớp ôn thi Kế toán viên 2021 tại Trường Đại học Nha Trang

       Khoa KTTC - NTU phối hợp với VACPA tổ chức Lớp ôn thi Kế toán viên 2021 tại Trường Đại học Nha Trang. Lớp ôn thi Kế toán viên 2021 là dịp để Anh/Chị sớm trở thành KTV hành nghề trong tương lai. Anh/chị có nhu cầu hãy ghi danh vào Lớp ôn thi theo đường link dưới đây:

 https://forms.gle/RJx8q4WXwJMP3THp7

 

 

Một số hình ảnh:
Hướng đến Hội thảo khoa học "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay”

Bài viết trước

Hướng đến Hội thảo khoa học "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay”
Gắn kết giữa Nhà trường và Nhà tuyển dụng

Bài viết tiếp theo

Gắn kết giữa Nhà trường và Nhà tuyển dụng

Bài viết liên quan

Gắn kết giữa Nhà trường và Nhà tuyển dụng
04/05/2021

Gắn kết giữa Nhà trường và Nhà tuyển dụng

Hướng đến Hội thảo khoa học "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay”
14/04/2021

Hướng đến Hội thảo khoa học "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay”

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Kế toán – Tài chính
05/12/2020

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Kế toán – Tài chính