• Hội thảo Khoa KTTC - NTU - 2020
  • Anh SV
  • Ảnh kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa
  • Ảnh Đánh giá CTĐT

Tin tức nổi bật

Thông báo

Hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang
04/11/2022
Hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang
Hội thảo khoa học quốc tế “International Conference 2022 Accounting, Economics, Finance and Management: A Globalization’s Perspective”
30/08/2022
Hội thảo khoa học quốc tế “International Conference 2022 Accounting, Economics, Finance and Management: A Globalization’s Perspective”
HỘI THI CẮM HOA NGHỆ THUẬT CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03/2023 - SV KHOA KTTC.
21/03/2023
HỘI THI CẮM HOA NGHỆ THUẬT CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03/2023 - SV KHOA KTTC.