• Hội thảo Khoa KTTC - NTU - 2020
  • Anh SV
  • Ảnh kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa

Thông báo

Khoa Kế toán - Tài chính 10 năm thành lập và phát triển

Chuỗi sự kiện 10 năm thành lập Khoa Kế toán - Tài chính và 25 năm đào tạo Ngành Kế toán, 15 năm đào tạo Ngành tài chính - Ngân hàng:

1. HỘI THẢO KHOA HỌC: “Nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán và Tài chính - Ngân hàng trong thời đại công nghệ 4.0”, 31/7/2020 - đã diễn ra.

2. Hội thao truyền thống khoa KT-TC diễn ra từ ngày 31/10 đến 30/11 với các nội dung thi đấu là Bóng đá fusal Nam, Nữ, Cầu Lông.

3. Hội diễn văn nghệ chào mừng thành lập khoa và ngày 20-11 (Các chi đoàn Khoa KT-TC) diễn ra ở ngày 14/11/2020.

4. Gala văn nghệ chào mừng ngày 20-11 (Ba khoa Kế toán Tài chính, Công nghệ thông tin và xây dựng) diễn ra ở ngày 18/11/2020.

5. Giao lưu giữa SV Khoa KTTC với Cựu SV diễn ra ở ngày 19/11/2020.

6. Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Kế toán - Tài chính, 20/11/2020.

 

Thông tin liên lạc

Thông tin liên hệ:

1. TS Nguyễn Thành Cường  - Trưởng Khoa, Trưởng BTC Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa

ĐT: 091.348.28 90

Email: cuongnt@ntu.edu.vn

2. TS Nguyễn Văn Hương  - Phó trưởng Khoa  

ĐT: 090.517.46 16

Email: huongnv@ntu.edu.vn

3. Thư ký VP Khoa Kế toán - Tài chính

ĐT: 0258 .222. 09 68

Email: khoaketoantachinh@ntu.edu.vn

Hội nghị học tốt SV Ngành Kế toán, Kiểm toán và trao học bổng từ Quỹ học bổng Cựu SV của Khoa
11/10/2020
Hội nghị học tốt SV Ngành Kế toán, Kiểm toán và trao học bổng từ Quỹ học bổng Cựu SV của Khoa

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020, hai BM Kế toán và Kiểm toán phối hợp tổ chức Hội nghị học tốt SV Ngành Kế toán, Kiểm toán năm học 2019 - 2020, và trao tặng học bổng cho SV.

Liên kết

Tổng cục thống kê

Sở giao dịch chứng khoán

 

Vị trí văn phòng khoa