Chuyên ngành đào tạo

1. Chương trình đào tạo ngành Kế toán

- Chương trình đào tạo Ngành Kế toán - áp dụng từ K63 (tại đây) 

- Chương trình đào tạo Ngành Kế toán - áp dụng từ K62 về trước (ở đây)

2. Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp (POHE ) – Kế toán.  

​     Sinh viên POHE - Kế toán được tạo thêm những điều kiện đặc biệt, hoặc có những ưu thế sau khi tốt nghiệp như:

  • Sinh viên có cơ hội được gặp gỡ và thực tập tại các doanh nghiệp, các công ty kiểm toán trong nước ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; sinh viên được học ở thị trường lao động về kỹ năng, thái độ nghề nghiệp kế toán – kiểm toán, kinh nghiệm;

  • Sinh viên có khả năng thích ứng nhanh với sự biến động của thị trường lao động;

  • Sinh viên POHE - Kế toán có kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động;

  • Môi trường học tập: đa dạng, cởi mở, thân thiện, chú trọng rèn luyện kỹ năng, đảm bảo sự tương tác Giảng viên –Sinh viên thường xuyên;

  • Sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở không chỉ tại Việt Nam mà còn ở các nước trong khu vực.

  • Thông tin chi tiết về Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp (POHE ) – Kế toán. 

3. Chương trình đào tạo Thạc sỹ Kế toán (tại đây)