Thông báo

Buổi nói chuyện chuyên đề "THẾ HỆ GEN Z VÀ NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN TRONG KỶ NGUYÊN SỐ"

  • 22/08/2022

Khoa KTTC mời Chuyên gia Phan Dũng (Ph.D, DBA, CPA, CFA, CPT) về nói chuyện với SV các Lớp Chất lượng cao ngành Kế toán và SV của Khoa KTTC với chủ đề “Thế hệ Gen Z và Nghề nghiệp Kế toán trong kỷ nguyên số” vào thời gian và địa điểm sau:

1.  Thời gian: từ 8g00 ngày 25/8/2022.

2.  Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Kế toán – Tài chính, tầng 5 – Tòa Nhà Đa Năng

3. Thành phần tham dự: SV các Lớp Chất lượng cao ngành Kế toán  và SV của Khoa KTTC có nhu cầu

BCN Khoa KTTC đề nghị các em SV tham dự buổi nói chuyện trên đông đủ và đúng giờ.

BTC