Thông báo

Triển khai giao Khóa luận Tốt nghiệp cho SV K59

 

Khoa Kế toán - Tài chính tổ chức triển khai giao Khóa luận Tốt nghiệp cho SV K59 theo thời gian, địa điểm và nội dung như sau:

1. Thời gian: 15h30, ngày 12/3/2021 (Thứ 6).

2. Địa điểm: Hội trường số 1
 
3. Thành phần: 
- Sinh viên đại học Khóa 59 đủ điều kiện làm KHóa luận Tốt nghiệp thuộc các ngành: Kế toán - Kiểm toán và Tài chính ngân hàng.
- Toàn thể CBVC Khoa Kế toán - Tài chính tham gia hướng dẫn khóa luận học kỳ 2 NH 2020-2021.
 
4. Nội dung: Phổ biến và hướng dẫn một số quy trình, quy định thực hiện đề tài, khóa luận tốt nghiệp cho SV và CBVC gặp mặt sinh viên được phân công tham gia hướng dẫn.
 
BCN Khoa KTTC