Thông báo

Triển khai Khóa luận Tốt nghiệp cho SV K61- Ngành TCNH

  • 21/02/2023

1. Danh sách phân công CBHD SV K61 - Ngành TCNH thực hiện Khóa luận TN (tại đây)

2. QĐ 1286/QĐ-ĐHNT, hướng dẫn công tác tốt nghiệp (có hướng dẫn về nội dung và hình thức của Khóa luân/Chuyên đề TN) - TẠI ĐÂY

3. Thông tin về điện thoại và email của CBHD - TẠI ĐÂY