Thông báo

Danh sách tin

 

Khoa Kế toán - Tài chính tổ chức triển khai giao Khóa luận Tốt nghiệp cho SV K59 theo thời gian, địa điểm và nội dung như sau:

1. Thời gian: 15h30, ngày 12/3/2021 (Thứ 6).

2. Địa điểm: Hội trường số 1
 
3. Thành phần: 
- Sinh viên đại học Khóa 59 đủ điều kiện làm KHóa luận Tốt nghiệp thuộc các ngành: Kế toán - Kiểm toán và Tài chính ngân hàng.
- Toàn thể CBVC Khoa Kế toán - Tài chính tham gia hướng dẫn khóa luận học kỳ 2 NH 2020-2021.
 
4. Nội dung: Phổ biến và hướng dẫn một số quy trình, quy định thực hiện đề tài, khóa luận tốt nghiệp cho SV và CBVC gặp mặt sinh viên được phân công tham gia hướng dẫn.
 
BCN Khoa KTTC

Thư mời viết bài báo cáo Khoa học và tham dự Hội thảo 

"TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH, CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY"

 

  Hội thảo sẽ tổ chức vào lúc 8 giờ 00 sáng thứ 6, ngày 25/6/2021 tại Trường Đại học Nha Trang

 

Các em SV xem Danh sách tốt nghiệp bổ sung quý 3 - năm 2020 (cập nhật đến 23/9/2020) tại đây

SV xem Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp quý 3/2020 (cập nhật ngày 28/8/2020) TẠI ĐÂY

SV xem Danh sách dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp quý 3/2020 tại đây

Kính gửi: Quý Thầy Cô, Quý nhà khoa học, Quý cơ quan, Quý doanh nghiệp, Quý Ngân hàng, Quý học viên 

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC  

“CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0”

Tiếp nối thành công các kỳ Hội thảo của Khoa Kế toán – Tài chính đã được tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào các năm 2016 và 2017, Hội thảo về “CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0” sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang dự kiến vào cuối tháng 05/2018.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn học thuật thảo luận và trao đổi về các chủ đề Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán trong thời đại công nghệ 4.0. Thông qua hội thảo sẽ tạo lập một kênh trao đổi, chia sẽ tri thức học thuật, hợp tác nghiên cứu khoa học và tăng cường mối liên hệ giữa các nhà nghiên cứu với doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan hoạch định chính sách Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán trong thời đại công nghệ 4.0. Đồng thời thông qua hội thảo sẽ giúp cho các doanh nghiệp, ngân hàng nắm bắt được kịp thời những thay đổi trong các chính sách này để chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội thảo về “CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0” với các nội dung sau đây:

·       Giới thiệu các quan điểm nghiên cứu lý thuyết / mô hình đánh giá về chính sách Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán.

·       Nghiên cứu tiếp cận ứng dụng:   

o   Tài chính công ty, Quản trị tài chính;

o   Tài chính công, Tài chính phát triển, Thuế, Bảo hiểm;

o   Quản trị Ngân hàng, Chính sách lãi suất, Chính sách tỷ giá;

o   Kế toán tài chính, Kế toán ngân hàng, Kế toán quốc tế, Kế toán công;

o   Quản trị lợi nhuận, công bố thông tin;

o   Kế toán quản trị, Phân tích hoạt động kinh doanh;

o   Kiểm toán, Kiểm soát nội bộ;

o   Hệ thống thông tin kế toán;

o   Một số nội dung khác có liên quan đến chủ đề hội thảo.

 F Thời hạn nộp bài và đăng ký tham dự:

     o   Thời hạn đăng ký tên bài viết, tóm tắt, từ khóa (tối đa 250 từ) đến hết ngày 15/04/2018.

o   Thời hạn nộp bài đầy đủ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/05/2018.

 

F Hình thức gửi và nhận bài:

Bài viết gửi theo địa chỉ email: Khoa Kế toán – Tài chính (khoaketoantaichinh@ntu.edu.vn) hoặc Nguyễn Thành Cường (cuongnt@ntu.edu.vn) hoặc Võ Văn Cần (canvv@ntu.edu.vn)

 F Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo:

o   Thời gian hội thảo: Dự kiến lúc 08 giờ ngày 25/05/2018.  

o   Địa điểm: Hội trường số 3, trường Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và kính mời Quý thầy cô, các nhà khoa học, các nhà kinh doanh, quản lý, nhà hoạch định chính sách, các học viên quan tâm đến chủ đề trên tham gia viết bài cho Hội thảo. Các bài viết đáp ứng yêu cầu sẽ được biên tập để đăng trong kỷ yếu và được Ban Tổ chức lựa chọn để báo cáo tại Hội thảo.

 Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo, xin vui lòng truy cập vào website: http://ntu.edu.vn/khoakttc  hoặc Điện thoại: 058.2220968 (Chu Thị Huệ - Thư ký Khoa) hoặc 0913.482890 (TS. Nguyễn Thành Cường) hoặc 0913.426858 (TS. Võ Văn Cần).

              Ban tổ chức Hội thảo rất mong nhận được bài viết của Quý vị và hân hạnh được đón tiếp Quý vị tại Hội thảo.

   Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo

  

       TS. Nguyễn Thành Cường

Kính gửi: Thầy/cô GVCV;

Đề nghị quý thầy/cô chuyển thông báo triển khai công tác giao Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập nghề nghiệp của Khoa cho Sinh viên K56 được biết, để các em tham dự theo thời gian và địa điểm cụ thể như sau: 

Thời gian: 8h00, ngày 26/03/2018 (Đối với sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận). 10h00, ngày 26/3/2018 (Đối với sinh viên làm chuyên đề).

Địa điểm: Hội trường số 3

Thành phần tham dự: Giáo viên có tên trong danh sách hướng dẫn và sinh viên khóa 56 (Có danh sách kèm theo).

Nội dung triển khai

1.      Tuyên bố lý do và giới thiệu giáo viên tham dự (T. Phạm Đình Tuấn )

2.      Đại diện BCN Khoa: Triển khai các nội dung chung liên quan đến công tác tốt nghiệp (T. Cần)

3.      Trưởng Bộ môn TCNH (C. Dung)

-         Thông báo danh sách SV ngành TCNH được phân công hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp.

-         Định hướng đề tài/hướng nghiên cứu cho sinh viên làm Khóa luận

-         Các lưu ý đối với sinh viên

4.      Trưởng Bộ môn Kế toán (C. Trang)

-         Thông báo danh sách SV ngành Kế toán được phân công hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp.

-         Định hướng đề tài/hướng nghiên cứu cho sinh viên làm Khóa luận

-         Các lưu ý đối với sinh viên

5.      Trao đổi giữa sinh viên với BCN Khoa và Trưởng Bộ môn (T. Cần, C. Trang, C. Dung)

6.      Trao đổi giữa sinh viên với CBHD.

Trân trọng.