Hoạt động đoàn thể

Hội thi nấu ăn và cắm hoa chào mừng ngày 8/3
28/08/2020

Hội thi nấu ăn và cắm hoa chào mừng ngày 8/3

CUỘC THI “LÀM LỒNG ĐÈN TRUNG THU LẦN 1” – 2018
22/09/2018

CUỘC THI “LÀM LỒNG ĐÈN TRUNG THU LẦN 1” – 2018

Chương trình  “Team Building” Lần 1 năm 2018
21/05/2018

Chương trình “Team Building” Lần 1 năm 2018