Thông tin khoa học

Hội thảo khoa học quốc tế “International Conference 2022 Accounting, Economics, Finance and Management: A Globalization’s Perspective”

 • 30/08/2022
 • 1299

Vào ngày 27/08 vừa qua, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “International Conference 2022 Accounting, Economics, Finance and Management: A Globalization’s Perspective” (Quan điểm toàn cầu hóa trong Kế toán, Kiểm toán, Tài chính và Quản trị). Hội thảo được tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hội thảo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay

 • 26/08/2021
 • 1494

Sáng ngày 17/7/2021, Trường Đại học Nha Trang và Đại học Đà Lạt đồng phối hợp tổ chức “Hội thảo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay” theo trực tuyến.

 

Hướng đến Hội thảo khoa học "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay”

 • 14/04/2021
 • 1744

Hội thảo dự kiến sẽ tổ chức vào lúc 8 giờ 00 sáng thứ 6, ngày 25/6/2021 tại Trường Đại học Nha Trang. BTC Hội thảo trân trọng gửi đến Quý Thầy Cô, các Nhà Khoa học, các học viên Cao học và NCS, các nhà Kinh doanh, Quản lý Thư mời viết bài báo cáo Khoa học và tham dự Hội thảo .

Các bài viết bằng tiếng anh có chất lượng tốt sẽ được Ban Tổ chức đề xuất để xuất bản trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (DLU Journal of Science), ACI, khối lĩnh vực Quản lý - Kinh tế: 0,5 điểm (HĐGSNN).

 

Bài báo công bố ở Tạp chí quốc tế của Giảng viên

 • 28/08/2020
 • 1829

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Giảng viên Khoa KTTC ngày được nâng lên cả về chất lượng và số lượng. Trong thời gian gần đây, Giảng viên của Khoa có nhiều bài báo được công bố ở Tạp chí quốc tế có chỉ số SCOPUS, ESCI; cụ  thể các tác giả có bài báo công bố như sau:

Thư mời viết bài báo cáo khoa học và tham dự hội thảo " NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0

 • 28/08/2020
 • 390

Khoa Kế toán tài chính, trường Đại học Nha Trang phối hợp với Khoa Kinh tế & Kế toán, trường Đại học Quy Nhơn và Khoa Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM đồng tổ chức hội thảo khoa học; Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 31 tháng 7 năm 2020 tại Trường Đại học Nha Trang.

HỘI THẢO KHOA HỌC "NGHIÊN CỨU TRONG KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG"

 • 11/06/2019
 • 255
Sáng ngày 08/06/2019, tại trường Đại học Đà Lạt, Khoa Kế toán – Tài chính trường Đại học Nha Trang kết hợp với Khoa Kinh tế - QTKD trường Đại học Đà Lạt đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường năm 2019 với chủ đề "Nghiên cứu trong kế toán - kiểm toán, tài chính - ngân hàng".

Hội thảo khoa học "Chính sách tài chính – ngân hàng, kế toán – kiểm toán trong thời đại cộng nghệ 4.0"

 • 27/05/2018
 • 216
Chiều 25/05/2018, khoa Kế toán – Tài chính trường Đại học Nha Trang kết hợp với khoa Tài chính Ngân hàng – Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa năm 2018 với chủ đề “Chính sách tài chính – ngân hàng, kế toán – kiểm toán trong thời đại cộng nghệ 4.0” tại trường Đại học Nha Trang.