Tin tức và Sự kiện

Gắn kết giữa Nhà trường và Nhà tuyển dụng

Ngân hàng TPBank CN Nha Trang phối hợp với Khoa KTTC để tổ chức tuyển dụng SV năm cuối của Khoa vào các vị trị việc làm mà TPBank đang cần.

1. Thời hạn TPBank nhận hồ sơ ứng tuyển của SV: Từ 05/5/2021.

2. Thời gian và địa điểm TPBank phỏng vấn trực tiếp ứng viên: Từ 8g30 ngày 16/5/2021 tại Khoa Kế toán - Tài chính - Trường Đại học Nha Trang.

Lớp ôn thi Kế toán viên 2021 tại Trường Đại học Nha Trang

Bài viết trước

Lớp ôn thi Kế toán viên 2021 tại Trường Đại học Nha Trang

Bài viết liên quan

Hướng đến Hội thảo khoa học "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay”
14/04/2021

Hướng đến Hội thảo khoa học "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay”

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Kế toán – Tài chính
05/12/2020

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Kế toán – Tài chính