Hội thảo khoa học “Nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán và Tài chính - Ngân hàng trong thời đại công nghệ 4.0”

 
Sang ngày 31/7/2020 Khoa KTTC, trường Đại học Nha Trang phối hợp với Khoa Kinh tế & Kế toán, trường Đại học Quy Nhơn và Khoa Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM đã tổ chức thành công hội thảo khoa học.

 

Hướng đến kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa KTTC, 25 năm đào tạo ngành Kế toán & 10 năm đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng, Khoa KTTC, trường Đại học Nha Trang phối hợp với Khoa Kinh tế & Kế toán, trường Đại học Quy Nhơn và Khoa Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM đã tổ chức thành công hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán và Tài chính - Ngân hàng trong thời đại công nghệ 4.0

Hội thảo đã thu hút gần 100 đại biểu bao gồm Diễn giả, khách mời, các nhà nghiên cứu hiện là giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học đến từ 10 trường Đại học trong cả nước tham dự  hội thảo (Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Kinh tế-Luật, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại họ
Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học An Giang - ĐHQG-HCM, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Lao động – Xã hội, Trường Đại học Thái Bình Dương và Đơn vị chủ trì Trường Đại học Nha Trang)

Hội thảo đã cung cấp cơ hội cho Quý Thầy/Cô, các nhà Khoa học, các nhà Kinh doanh, Quản lý, các học viên Cao học và Nghiên cứu sinh thảo luận, trao đổi, chia sẻ những ý tưởng mới và mở rộng mạng lưới hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán và Tài chính – Ngân hàng trong thời đại công nghệ 4.0. Hội thảo đã xác định lại nhu cầu, xu thế cần đổi mới trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học về kế toán, kiểm toán và tài chính – ngân hàng, để đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngoài phiên tổng thể, hội thảo còn được thực hiện thảo luận, trao đổi, chia sẻ ở 4 session chuyên sâu như:

- Chủ đề 1: CHỦ ĐỀ: KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN, CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0;

- Chủ đề 2: ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG,  QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0

- Chủ đề 3: TÀI CHÍNH TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0;

- Chủ đề 4: NGÂN HÀNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0

Đồng hành cùng với Hội thảo là các đơn vị tài trợ; họ đã góp phần vào sự thành công của hội tại NTU ở ngày 31/7/2020 (TP Bank, Nam Á Bank, AgriBank, SacomBank, SeaTax, Công ty Yến Sào Khánh Hòa).

 

Một số hình ảnh về Hội thảo 

 

VACPA tổ chức lớp ôn thi Kế toán viên hành nghề năm 2020 tại Trường Đại học Nha Trang

Bài viết trước

VACPA tổ chức lớp ôn thi Kế toán viên hành nghề năm 2020 tại Trường Đại học Nha Trang
Hướng tới 10 năm Thành lập Khoa Kế toán - Tài chính

Bài viết tiếp theo

Hướng tới 10 năm Thành lập Khoa Kế toán - Tài chính

Bài viết liên quan