Hội thảo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay

  • 26-08-2021
  • /
  • Khoa KTTC
  • 1494
  • Thông tin khoa học

Sáng ngày 17/7/2021, Trường Đại học Nha Trang và Đại học Đà Lạt đồng phối hợp tổ chức “Hội thảo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay” theo trực tuyến.

 

Hội thảo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay

Hội thảo thu hút gần 100 tác giả, khách mời và diển giả tham dự. Ở  phiên tổng thể, hội thảo được nghe phần trình bày của hai diển giả đến từ ACCA và VACPA. Cụ thể diển giả Nguyễn Mai Chi, Trưởng nhóm chính sách ACCA trình bày chủ đề “Xu hướng báo cáo biến đổi khí hậu- phát triển bền vững: Công bố” và diển giả Trần Khánh Lâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VACPA trình bày chủ đề “Các yếu tố tác động đến căng thẳng của sinh viên kế toán nghiên cứu tại Việt Nam”.

Sau phân trình bày tại Phiên tổng thể, các diễn giả và tác giả, khách mời tham dự tiếp tục tham gia vào 06 phiên hội thảo với nội dung của từng chủ đề rất thiết thực và hữu ích. Cự thể như:

Chủ đề 1: Trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp: Chủ trì: TS. Trần Nhật Thiện, Phó Trưởng Khoa Kinh tế - QTKD, ĐH Đà Lạt;

Chủ đề 2: Đại dịch Covid 19 và hiệu quả tài chính doanh nghiệp: Chủ trì: TS. Nguyễn Thành Cường - Trưởng Khoa KTTC, Trường ĐH Nha Trang;

Chủ đề 3: Trách nhiệm xã hội và chất lượng thông tin tài chính được doanh nghiệp công bố: Chủ trì: TS. Nguyễn Thành Cường - Trưởng Khoa KTTC, Trường ĐH Nha Trang;

Chủ đề 4: Trách nhiệm của doanh nghiệp xã hội trong bối cảnh hiện nay: Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Hương - Phó Trưởng Khoa KTTC, Trường ĐH Nha Trang;

Chủ đề 5: Kế toán trách nhiệm và kế toán môi trường trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Chủ trì: PGS.TS. Đinh Thế Hùng - Phó Viện trưởng Viện Kế toán – Kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân;

Chủ đề 6: Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và trách nhiệm xã  hội: Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng bộ môn Quản lý kinh tế, Trường ĐH Nha Trang.

            Với 06 chủ đề được tổ chức thảo luận, góp phần tạo không gian và thời gian để các tác giả/nhóm tác giả và khách mời trình bày, trao đổi và đưa ra quan điểm giải quyết liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay.

Với sự đóng góp bài viết và tham dự hội thảo của các tác giả/nhóm tác giả, diển giả và khách mời, cũng như sự đồng hành của các doanh nghiệp, ngân hàng đã góp phần tạo nên sự thành công của Hội thảo.

Gắn kết giữa Nhà trường và Nhà tuyển dụng

Bài viết trước

Gắn kết giữa Nhà trường và Nhà tuyển dụng
𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐊Ế𝐓 𝐇Ộ𝐈 𝐃𝐈Ễ𝐍 𝐕Ă𝐍 𝐍𝐆𝐇Ệ "𝐓𝐑𝐈 Â𝐍 𝐓𝐇Ầ𝐘 𝐂Ô 𝟐𝟎-𝟏𝟏" 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐊Ế 𝐓𝐎Á𝐍 -𝐓À𝐈 𝐂𝐇Í𝐍𝐇

Tin tiếp theo

𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐊Ế𝐓 𝐇Ộ𝐈 𝐃𝐈Ễ𝐍 𝐕Ă𝐍 𝐍𝐆𝐇Ệ "𝐓𝐑𝐈 Â𝐍 𝐓𝐇Ầ𝐘 𝐂Ô 𝟐𝟎-𝟏𝟏" 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐊Ế 𝐓𝐎Á𝐍 -𝐓À𝐈 𝐂𝐇Í𝐍𝐇

Bài viết liên quan

𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐊Ế𝐓 𝐇Ộ𝐈 𝐃𝐈Ễ𝐍 𝐕Ă𝐍 𝐍𝐆𝐇Ệ "𝐓𝐑𝐈 Â𝐍 𝐓𝐇Ầ𝐘 𝐂Ô 𝟐𝟎-𝟏𝟏" 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐊Ế 𝐓𝐎Á𝐍 -𝐓À𝐈 𝐂𝐇Í𝐍𝐇
24/11/2022

𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐊Ế𝐓 𝐇Ộ𝐈 𝐃𝐈Ễ𝐍 𝐕Ă𝐍 𝐍𝐆𝐇Ệ "𝐓𝐑𝐈 Â𝐍 𝐓𝐇Ầ𝐘 𝐂Ô 𝟐𝟎-𝟏𝟏" 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐊Ế 𝐓𝐎Á𝐍 -𝐓À𝐈 𝐂𝐇Í𝐍𝐇

Hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang
04/11/2022

Hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang

Buổi nói chuyện của Chuyên gia với SV các Lớp Chất lượng cao - Ngành Kế toán
31/08/2022

Buổi nói chuyện của Chuyên gia với SV các Lớp Chất lượng cao - Ngành Kế toán

Hội thảo khoa học quốc tế “International Conference 2022 Accounting, Economics, Finance and Management: A Globalization’s Perspective”
30/08/2022

Hội thảo khoa học quốc tế “International Conference 2022 Accounting, Economics, Finance and Management: A Globalization’s Perspective”