Hợp tác về đào tạo và nghiên cứu với Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

     Nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Nha Trang và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác vào ngày 26/12/2019.


Trường Đại học Nha Trang và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam sẽ hợp tác trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và truyền thông. Đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kiểm toán và kế toán phục vụ nhiệm vụ đào tạo của Trường ĐH Nha Trang và hoạt động nghề nghiệp của VACPA; phối hợp tổ chức các buổi hội thảo và trao đổi chuyên môn, bao gồm các vấn đề liên quan đến chuẩn mực kiểm toán và quản lý nghề nghiệp; thực hiện các dự án tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp.


Toàn cảnh buổi làm việc.


Trong lĩnh vực đào tạo, hai bên sẽ cùng triển khai các hoạt động liên quan đến chương trình thực tập của sinh viên tại các doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận và học hỏi các kiến thức thực tiễn của nghề nghiệp, tổ chức các lớp học ôn thi chuyên ngành kế toán – kiểm toán, xây dựng chương trình, nội dung và phối hợp tổ chức các khóa đào tạo về thực hành kiểm toán, phần mềm chọn mẫu kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán nội bộ và thực hành kế toán cho sinh viên và học viên.

Hai bên cũng sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về nghề nghiệp như các hội thảo, tọa đàm, giao lưu với sinh viên, hội viên, tham gia các cuộc thi nghề nghiệp, viết và đăng tải bài viết trên báo và các tạp chí…Ký kết thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và truyền thông.


Khoa Kế toán tài chính – Trường Đại học Nha Trang hiện đào tạo 02 Ngành gồm:  Kế toán (bao gồm chuyên ngành Kiểm toán) và Tài chính- Ngân hàng. Khoa Kế toán tài chính đang xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học Ngành Kế toán theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp (POHE) và dự kiến đưa chương trình này vào tuyển sinh ở năm 2020. Vì vậy, việc ký kết hợp tác với Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam tiếp tục nâng cao hơn nữa tính ứng dụng, gắn với thực tiễn của chương trình đào tạo, cho thấy có sự tham gia của thị trường lao động  (Doanh nghiệp, Hội nghề nghiệp, công ty kiểm toán, ngân hàng,…) vào quá trình đào tạo, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công việc thực tế tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam được thành lập vào năm 2005, là một hội nghề nghiệp chuyên nghiệp, độc lập và cùng hội nhập, phát triển với các Hội nghề nghiệp quốc tế. Đến nay, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam có hơn 1500 hội viên cá nhân và 80 hội viên tập thể là các công ty kiểm toán. Với phương châm “VACPA – Gia tăng Giá trị Hội viên” và “VACPA – Độc lập – Trung thực – Minh bạch”, Hội hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực đào tạo, kiểm tra chất lượng dịch vụ của các công ty kiểm toán, quản lý đăng ký hành nghề, đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Hợp tác Đối ngoại

Ký kết hợp tác về đào tạo và dịch vụ với Ngân hàng TMCP Quân đội

Bài viết trước

Ký kết hợp tác về đào tạo và dịch vụ với Ngân hàng TMCP Quân đội
Hướng tới 10 năm Thành lập Khoa Kế toán - Tài chính

Bài viết tiếp theo

Hướng tới 10 năm Thành lập Khoa Kế toán - Tài chính

Bài viết liên quan