Tin tức và Sự kiện

Hướng đến Hội thảo khoa học "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay”

Hội thảo dự kiến sẽ tổ chức vào lúc 8 giờ 00 sáng thứ 6, ngày 25/6/2021 tại Trường Đại học Nha Trang. BTC Hội thảo trân trọng gửi đến Quý Thầy Cô, các Nhà Khoa học, các học viên Cao học và NCS, các nhà Kinh doanh, Quản lý Thư mời viết bài báo cáo Khoa học và tham dự Hội thảo .

Các bài viết bằng tiếng anh có chất lượng tốt sẽ được Ban Tổ chức đề xuất để xuất bản trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (DLU Journal of Science), ACI, khối lĩnh vực Quản lý - Kinh tế: 0,5 điểm (HĐGSNN).

 

Tổng kết chiến dịch " XUÂN ẤM ÁP 2021"

Bài viết trước

Tổng kết chiến dịch " XUÂN ẤM ÁP 2021"
Gắn kết giữa Nhà trường và Nhà tuyển dụng

Bài viết tiếp theo

Gắn kết giữa Nhà trường và Nhà tuyển dụng

Bài viết liên quan

Gắn kết giữa Nhà trường và Nhà tuyển dụng
04/05/2021

Gắn kết giữa Nhà trường và Nhà tuyển dụng

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Kế toán – Tài chính
05/12/2020

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Kế toán – Tài chính