Tin tức và Sự kiện

Hướng tới 10 năm Thành lập Khoa Kế toán - Tài chính

Khoa Kế toán - Tài chính hướng đến kỷ niệm 10 thành lập Khoa (2010 - 2020) và 25 năm đào tạo ngành Kế toán, 15 năm đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng.

Hướng tới 10 năm Thành lập Khoa Kế toán - Tài chính

Bài viết trước

Hướng tới 10 năm Thành lập Khoa Kế toán - Tài chính
Gắn kết giữa Nhà trường và Nhà tuyển dụng

Bài viết tiếp theo

Gắn kết giữa Nhà trường và Nhà tuyển dụng

Bài viết liên quan

Gắn kết giữa Nhà trường và Nhà tuyển dụng
04/05/2021

Gắn kết giữa Nhà trường và Nhà tuyển dụng

Hướng đến Hội thảo khoa học "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay”
14/04/2021

Hướng đến Hội thảo khoa học "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay”