Tin tức và Sự kiện

Hướng tới 10 năm Thành lập Khoa Kế toán - Tài chính

Khoa Kế toán - Tài chính hướng đến kỷ niệm 10 thành lập Khoa (2010 - 2020) và 25 năm đào tạo ngành Kế toán, 15 năm đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng.

Tải tệp đính kèm | Đọc online

Hướng tới 10 năm Thành lập Khoa Kế toán - Tài chính

Bài viết trước

Hướng tới 10 năm Thành lập Khoa Kế toán - Tài chính
Hướng đến Hội thảo khoa học "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay”

Bài viết tiếp theo

Hướng đến Hội thảo khoa học "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay”

Bài viết liên quan

Hướng đến Hội thảo khoa học "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay”
01/03/2021

Hướng đến Hội thảo khoa học "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay”

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Kế toán – Tài chính
05/12/2020

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Kế toán – Tài chính

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2020
04/12/2020

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2020