Thư mời viết bài báo cáo khoa học và tham dự hội thảo " NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0

Khoa Kế toán tài chính, trường Đại học Nha Trang phối hợp với Khoa Kinh tế & Kế toán, trường Đại học Quy Nhơn và Khoa Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM đồng tổ chức hội thảo khoa học; Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 31 tháng 7 năm 2020 tại Trường Đại học Nha Trang.


Hội thi nấu ăn và cắm hoa chào mừng ngày 8/3

Bài viết trước

Hội thi nấu ăn và cắm hoa chào mừng ngày 8/3
Hướng tới 10 năm Thành lập Khoa Kế toán - Tài chính

Bài viết tiếp theo

Hướng tới 10 năm Thành lập Khoa Kế toán - Tài chính

Bài viết liên quan