Bộ môn Kế toán

  • Bộ môn Kế toán
  • Anh NGVN
  • Bộ môn Kế toán
  • Bộ môn Kế toán
  • Anh BM2
  • Anh KN

Thông tin văn bản pháp luật

Thông tư 71/2020/TT-BTC - Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nưó'c 03 năm 2021-2023


Nghị định 22/2020/NĐ--CP - Nghị định về phí môn bài


Nghị định 165/2019/NĐ-CP - Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính


Nghị định 05/2019/NĐ-CP - Nghị định về Kiểm toán nội bộ


Nghị định số: 119/2018/NĐ-CP -  Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ


 

24/8/2017 Tài liệu ôn thi chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên hành nghề


27/2/2017 Nghị định hướng dẫn Luật kế toán 2015
 
12/3/2016 Phần mềm hổ trợ kê khai 3.3.6 (Nâng cấp ứng dụng hổ trợ mã vạch)
 
10/3/2016 Thuế TNDN năm 2016 có gì thay đổi
 
10/3/2016 Hướng dẫn lập TMBCTC theo TT 200 (file excel)
 
7/3/2016 Cần kiểm tra gì trước khi nộp BCTC

 3/3/2016 Mùa quyết toán thuế TNDN: 4 điểm mới chính sách cần lưu ý

3/3/2016 Tổng hợp các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH

3/3/2016  Quy định về hóa đơn

1/3/2016 Chính sách tài chính mới, có hiệu lực vào tháng 3/2016

25/2/2016 Ban hành chỉ thị về hội nhập tài chính năm 2016

24/2/2016 Tổng cục Thuế vừa nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.5, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.6, ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.1.3.

 25/2/2016 Hội thảo quốc tế về Kế toán và tài chính 2016 tại Đại học kinh tế Đà Nẵng

 25/2/2016 Có được ủy quyền cho người khác thực hiện quyết toán thuế TNCN không ?

 25/2/2016 Kỳ tính thuế năm đầu tiên được xác định như thế nào khi có thời gian hoạt động ngắn hơn 03 tháng?

Thông báo bộ môn Kế toán

Các sự kiện