Liên chi hội

STT

HỌ VÀ TÊN

CHI ĐOÀN

CHỨC VỤ

SĐT

EMAIL

1

Lê Thị Thu Hà

60KT1

LCH trưởng

0822.822.707

lethithuha@gmail.com

2

Tôn Nữ Thanh Huyền

59KT4

LCH phó

0364.001.180

tonthanhhuyen1999@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thanh Thủy

60KT1

Thành viên

0372.839.071

nttthuyb2tqtpy@gmail.com

4

Nguyễn Dương Thu Yến

61KT2

Thành viên

0898.398.348

yen.ndt.61kt@ntu.edu.com