Bộ môn Kế toán

  • Bộ môn tài chính ngân hàng
  • Bộ môn tài chính ngân hàng
  • Bộ môn tài chính ngân hàng
  • Bộ môn tài chính ngân hàng
  • Bộ môn tài chính ngân hàng
  • Bộ môn tài chính ngân hàng
  • Bộ môn tài chính ngân hàng

Thông báo

Tin tức bộ môn

Bộ môn Tài chính Ngân hàng tổ chức WorkShop “Nghiệp vụ Broker và Kỹ Năng tư vấn Đầu tư chứng khoán”
11/10/2020
Bộ môn Tài chính Ngân hàng tổ chức WorkShop “Nghiệp vụ Broker và Kỹ Năng tư vấn Đầu tư chứng khoán”

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa trường Đại Học Nha Trang với Công ty Chứng Khoán SSI, Bộ môn Tài chính Ngân hàng tổ chức WorkShop Nghiệp vụ Broker và Kỹ Năng tư vấn Đầu tư chứng khoán với sự tham gia của chuyên gia đến từ SSI– Bà Vũ Thị Mai Anh (Giám đốc Chi nhánh) nhằm góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên khi tiếp cận các học phần Đầu tư tài chính và Thị trường chứng khoán.

Nơi bạn cần