Giới thiệu về Khoa Kế toán Tài chính

 

KHOA KẾ TOÁN –TÀI CHÍNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

-----------------------------------------------------------------------

Lịch sử hình thành và phát triển

        Khoa Kế toán – Tài chính được thành lập theo quyết định số 386, ngày 08/4/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang trên cơ sở tách Bộ môn Tài chính và Bộ môn Kế toán với hai ngành đào tạo Kế toán và Tài chính từ khoa Kinh tế. 

         Hiện nay Khoa đang đào tạo hai ngành chính, gồm Kế toán, Tài chính - Ngân hàng và Chuyên ngành Kiểm toán, với hơn 2.000 sinh viên chính quy và hơn 1.000 sinh viên phi chính quy; với hai bậc đào tạo chủ yếu:  Đại học, Cao đẳng. Ngoài đào tạo tại cơ sở chính của Trường ở Nha Trang, Khoa còn phối hợp với Trung tâm đào tạo và Bồi dưỡng mở các lớp đào tạo tại 17 cơ sở liên kết trên nhiều địa phương khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu học tập và cung cấp cán bộ ở các địa phương này. 

       Từ năm 2020 trở đi, Khoa Kế toán – Tài chính tuyển sinh Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp (POHE ) – Kế toán.  Sinh viên POHE - Kế toán được tạo thêm những điều kiện đặc biệt, hoặc có những ưu thế sau khi tốt nghiệp như:

  • Sinh viên có cơ hội được gặp gỡ và thực tập tại các doanh nghiệp, các công ty kiểm toán trong nước ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; sinh viên được học ở thị trường lao động về kỹ năng, thái độ nghề nghiệp kế toán – kiểm toán, kinh nghiệm;

  • Sinh viên có khả năng thích ứng nhanh với sự biến động của thị trường lao động;

  • Sinh viên POHE - Kế toán có kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động;

  • Môi trường học tập: đa dạng, cởi mở, thân thiện, chú trọng rèn luyện kỹ năng, đảm bảo sự tương tác Giảng viên –Sinh viên thường xuyên;

  • Sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở không chỉ tại Việt Nam mà còn ở các nước trong khu vực.

       Năm 2022, Khoa KTTC tổ chức tuyển sinh khóa đầu tiên đối với chương trình đào tạo Ngành Kế toán ở bậc Thạc sỹ. Chương trình đào tạo thạc sĩ Kế toán được xây dựng theo định hướng ứng dụng nhằm giúp người học có năng lực lãnh đạo, có kiến thức trình độ cao để quản trị doanh nghiệp, thiết kế và kiểm soát các hoạt động kế toán, hoạch định nguồn lực tài chính ở các tổ chức; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có phương pháp nghiên cứu khoa học và có khả năng hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở các chương trình đào tạo tiên tiến giúp người học nhanh chóng tiếp cận các thông lệ quốc tế của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, đồng thời cập nhật những thay đổi nghề nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
 
        Với hơn 25 năm hình thành và phát triển, kể từ khóa đào tạo đầu tiên vào năm 1996 đến nay, Khoa Kế toán – Tài chính đã đào tạo cho xã hội hàng chục ngàn sinh viên chuyên ngành Kế toán, Tài chính ở bậc cao đẳng và đại học. Nguồn nhân lực này đã và đang làm việc ở doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tài chính…được xã hội chấp nhận với thu nhập cao, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội khu vực và đất nước. 
        Khoa đã tiến hành nhiều công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế ở địa phương và sự nghiệp đào tạo của Trường. Hàng chục bài báo khoa học của các giảng viên trong Khoa đã được đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín.

 
Nhiệm vụ đào tạo: 
        Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo các chuyên gia về kế toán và tài chính ở bậc cao đẳng và đại học với đầy đủ phẩm chất đạo đức, sức khỏe, thẩm mỹ, tư duy độc lập sáng tạo có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, kiến thức chuyên sâu về kế toán, tài chính, đáp ứng được các yêu cầu xã hội; nhằm cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tài chính trung gian, cơ quan kế toán - kiểm toán, thuế tại các bộ, ngành và các cơ quan Nhà nước khác.

Định hướng phát triển 
1. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển các ngành đào tạo hiện có thông qua việc: đổi mới và xây dựng chương trình đào tạo các chuyên ngành phù hợp với chương trình đào tạo các nước trong khu vực; xây dựng hệ thống giáo trình, bài giảng, bài tập và các tài liệu học tập tiên tiến phục vụ cho đào tạo.
2. Chuẩn bị các điều kiện mở thêm các chuyên ngành Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng tiến tới đào tạo sau đại học ở các lĩnh vực này.
3. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán và kiểm toán.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy
        Hiện nay, Khoa có 39 giảng viên, trong đó có 7 tiến sĩ, 29 thạc sĩ, 2 nghiên cứu sinh. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa phần lớn là trẻ, nhiệt tình ham học hỏi và nghiên cứu nên đã và đang đáp ứng được các yêu cầu của xã hội hiện nay. Bên cạnh đó, Khoa đã và đang xây dựng đội ngũ cộng tác viên ở các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty kiểm toán, cơ quan thuế... để trao đổi kinh nghiệm làm việc cho sinh viên.

Cơ cấu tổ chức:   Khoa có 03 bộ môn: 
Bộ môn Kế toán
Bộ môn Kiểm toán
Bộ môn Tài chính – Ngân hàng


 Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán – Tài chính - Trường Đại học Nha Trang
02 Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258-2220968 - Email: khoaketoantaichinh@ntu.edu.vn